View presentation

บริษัทขนย้าย EXTRAMOVE

ขนย้ายสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ต้อง EXTRAMOVE

EXTRAMOVE
ขนย้าย ทั่วประเทศไืทย

บริการขนย้ายบ้าน


บริการย้ายบ้าน, ขนย้ายตู้, ขนย้ายโต๊ะ, ขนย้ายเตียง, ขนย้ายที่นอน, ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์,ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า, ขนย้ายอุปกรณ์ในบ้าน, ขนย้ายวัสดุตกแต่งสวน,ขนย้ายต้นไม้, ขนย้ายทุกอย่างภายในบ้าน

บริการย้ายบ้าน ขั้นตอนการแพ็คกี้ง หรือบรรจุหีบห่อ ก่อนทำการขนย้ายในทุกๆครั้งเราใส่ใจในรายละเอียดทุกๆขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ทำการคัดแยกสินค้าของใช้ แต่ละประเภทก่อนทำการแพ็คกิ้ง เพราะสินค้าบางชนิดถึงแพ็คกี้งแล้ว แต่ก็ไม่สามารถที่จะบรรจุลงกล่อง รวมกับของอย่างอื่นได้เช่นสินค้าประเภทแก้วหรือกระจก อาทิเช่น แก้วเจียรไน คริสตัล โคมไฟระย้าหรือสิ่งของที่แตกหักง่าย ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการแพ็คกิ้งและขนย้าย แต่สิ่งที่จะขาดไม่ได้ในงานบริการขนย้ายของเราในทุกๆครั้งคือ การเป็นทีมเวิร์คที่ดีมีความสามัคคีในการทำงานและรับผิดชอบในหน้าที่ทุกคนมี หน้าที่นำของใช้ หรือสินค้าของลูกค้าไปให้ถึงจุดมุ่งหมายตามที่กำหนดไว้โดยความปลอดภัย ครบถ้วน สมบูรณ์ ในงานปฏิบัติการขนย้ายที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร เพื่อความพึงพอใจอย่างสูงสุดของลูกค้า ที่ใช้บริการของเรา

ด้วยความสามารถและความชำนาญของทีมงาน EXTRAMOVE ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพ็คกิ้ง ที่ใส่ใจในรายละเอียดของการแพ็คกิ้งทุกๆขั้นตอน ทักษะในการยก และการจัดวางบนรถบรรทุก หรือจัดวางในบ้านตามบริเวณพื้นที่อย่างถูกวิธี เมื่อมีทีมงานของเราเข้าไปทำการขนย้ายให้คุณ นั่นก็เปรียบเสมือน EXTRAMOVE คือสี่งอำนวยความสะดวก สำหรับคุณ การย้ายบ้านหรือที่พักอาศัยของคุณในแต่ละครั้งนั้น แน่นอนภายในบ้านของคุณจะต้องมีเฟอร์นิเจอร์ ไม่มากก็น้อยบางชิ้นราคา แพงมากเลยทีเดียว บางชิ้นก็ยากกับการเคลื่อนย้าย หรือถอดประกอบแต่นั่นจะไม่ไช่ปัญหาของคุณต่อไป เพราะการขนย้ายบ้านของคุณในแต่ละครั้งนั้น เฟอร์นิเจอร์ ทุกอย่างได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย ที่ทางทีมงานหรือบริษัทของเราได้ทำการประเมินและนำใบเสนอราคาให้กับคุณไว้ ตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!